Photo of the month Feb 2023

Photo of the Month – Traffic on the cycle path

Cycling in the morning is my first mindfulness exercise of the day: to get some rest and train my focus. But just like with a meditation, my thoughts often wander. Any kind of traffic is an interruption that normally takes you out of your thoughts and brings you back to the here and now. Car traffic usually drives you mad, whereas this here it brings a smile on your face or a sense of connection with nature.

Foto van de maand – Verkeer op de fietspad

Fietsen in de ochtend is mijn eerste mindfulness oefening van de dag: Even wat rust pakken en mijn focus te trainen. Maar net als bij een meditatie dwalen mijn gedachten vaak af. Elke vorm van verkeer is een onderbreking die je normaal gesproken uit je gedachten haalt en je terugbrengt in het hier en nu. Autoverkeer wekt meestal frustratie op, terwijl dit hier een glimlach of een gevoel van verbondenheid met de natuur oproept.