Photo of the month March 2023

Photo of the Month – Diversity

Last summer at Floriade, I learned how many different shapes and colours a sweet pepper can take. Really weird! Because for more than 40 years, when I thought of peppers, I thought of red, yellow, orange, pointed or ” normal”.

And then I also suddenly realised that this pepper experience is a very common experience of all of us: diversity is all around us, but we hardly notice it on the automatic pilot. We go through life thinking in the categories we have stored somewhere in our brains. And we try to put everyone and every experience into one of those categories. This way of thinking often saves time, but at the expense of the wonders hidden in our diversity.

Foto van de maand – Diversiteit

Afgelopen zomer heb ik op de Floriade geleerd in hoeveel verschillende vormen en kleuren een paprika kan groeien. Echt bizar! Want meer dan 40 jaar dacht ik bij paprika’s aan rood, geel, oranje, puntig of “gewoon”.

En toen besefte ik ineens ook dat deze paprika ervaring een heel gewone ervaring is van ons allemaal: diversiteit is overal om ons heen, maar we merken er op de automatische piloot bijna niets van. We gaan door het leven denkend in de categorieën die we ergens in onze hersenen hebben opgeslagen. En we proberen iedereen en elke ervaring in een van die categorieën te stoppen. Deze manier van denken bespaart vaak tijd, maar gaat ten koste van de wonderen die in onze diversiteit verborgen liggen.