Photo of the month Jan 2023

Photo of the Month – Winter blues?

While walking once through Rijswijk I asked myself whether winter depression is really only in our feelings and only “inside” us?

I saw the beauty of the landscape and suddenly I wondered if the trees could also suffer from winter depression? But then I realised that not only do I not mind but rather find beautiful that they don’t always have summer. I love the autumn colours, and I also love the winter cold. I have no expectation that the trees have to “perform” right all year round: feeding and growing their leaves, bearing fruit. I like that they are also allowed to “do nothing” for a while, perhaps recharging, preparing for next spring.

And then a sort of answer came to mind: maybe we would also suffer less from “winter depression” if we were not under the performance pressure, if we could live in sync with nature. Maybe we’d take a little more rest and do less when the days are shorter and we have less energy.

Toen ik eens door Rijswijk wandelde vroeg ik me af of winterdepressie echt alleen in ons gevoel zit en alleen ” binnen” ons?

Ik zag de schoonheid van het landschap en ineens vroeg ik me af of de bomen ook aan een winterdepressie konden lijden? Maar toen besefte ik dat ik het niet alleen niet erg, maar juist mooi vind dat ze niet altijd zomer hebben. Ik hou van de herfstkleuren, en ik hou ook van de winterkou. Ik verwacht niet dat de bomen het hele jaar door goed moeten “presteren”: hun bladeren voeden en laten groeien, vruchten dragen. Ik vind het fijn dat ze ook een tijdje “niets doen”, misschien opladen, zich voorbereiden op de volgende lente.

En toen schoot me een soort antwoord te binnen: misschien zouden wij ook minder last hebben van “winterdepressie” als we niet onder de prestatiedruk van anderen zouden staan (of niet zouden geloven dat het zo is), als we in harmonie met de natuur zouden kunnen leven. We zouden misschien wat meer rust nemen en minder doen wanneer de dagen korter zijn en we minder energie hebben.