Boeiende tijden/Exciting times

Boeiende tijden/Exciting times

De tijd is gekomen om de sprong te wagen en me uitsluitend op mijn eigen praktijk te richten!

Als psycholoog heb ik jarenlang in een aantal landen en verschillende instellingen gestudeerd en gewerkt met cliënten die veranderingen wilden aanbrengen in hun middelengebruik of gokken, en bijkomende geestelijke of lichamelijke gezondheidsproblemen of andere levensproblemen wilden aanpakken. De focus lag echter altijd op drugs/gokken.

Mijn cliënten hebben me echter geleerd dat ze niet (eerst) hoeven te stoppen met het gebruik van middelen om gemotiveerd en in staat te zijn positieve veranderingen in hun leven aan te brengen. Zo werd het idee van mijn eigen praktijk geboren:

Psychologische ondersteuning voor mensen die middelen gebruiken of hebben gebruikt, met of zonder doelen op het veranderen van hun middelengebruik.

Ik kijk uit naar de spannende tijden die voor me liggen!

The time has come to venture out and focus exclusively on my own private practice!

As psychologist I studied and worked for years in several countries and different settings providing treatment to those wanting to stop or reduce using psychoactive drugs including alcohol, or gambling, and addressing other coexisting mental or physical health or further life issues. However, the focus has always been on the drugs/gambling.

My clients however have taught me that they don’t have to (first) stop using substances to be motivated and able to make positive changes in their lives, and so the idea of my own practice was born:

Psychological support for people using or having used substances with or without goals on changing their substance use.


I’m looking forward to the exciting times ahead!

**************************************************************************************

Follow my updates/connect to my Linkedin profile

www.lifeinmymind.net