Algemene_voorwaarden_nl

Algemene voorwaarden

1. Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing voor alle overeenkomsten tussen mij en jou.
 2. Ik werk volgens het beroepscode van het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP).

2. Wat verwacht ik van je?

 1. Als je mij eerlijke en volledige informatie geeft over jou en jouw problemen, kan ik je de best mogelijke behandeling aanbieden of beoordelen dat je hulp nodig heb die ik je niet kan aanbieden. Onjuiste of onvolledige informatie kan ook schade veroorzaken, waar ik geen aansprakelijkheid over kan nemen.
 2. Om de therapievormen die ik gebruik tot een succes te maken, is het van belang dat je tussen de sessies door blijft oefenen.

3. Betalingsvoorwaarden

 1. Als psycholoog NIP kan ik alleen behandelingen aanbieden die niet vergoed worden door de basisverzekering. De kosten worden bij jou in rekening gebracht. (Gedeeltelijke) vergoeding door een aanvullende verzekering is soms mogelijk; informeer bij je verzekeraar naar de mogelijkheden. Mijn AGB- codes zijn: persoonlijk: 94109436; praktijk: 94066419.
 2. De kosten staan vermeld op mijn website. Soms heb ik de mogelijkheid om een bepaald aantal sessies tegen een gereduceerd tarief aan te bieden. Zit je in een moeilijke financiële situatie en kun je de volledige kosten niet betalen, neem dan contact met mij op om de actuele mogelijkheden te bespreken.
 3. Voor losse individuele sessies dient de betaling te geschieden na de sessie en uiterlijk binnen 7 dagen na de factuurdatum.
 4. De betaling voor individuele trajecten dient bij voorkeur vooraf te geschieden, doch uiterlijk binnen 7 dagen na factuurdatum. Mocht je het bedrag in termijnen willen betalen, dan kunnen we tijdens het kennismakingsgesprek de mogelijkheden bespreken en vastleggen in de overeenkomst.
 5. De betaling voor groepsprogramma’s dient altijd vooraf te geschieden en uiterlijk binnen 7 dagen na factuurdatum en voor aanvang van de groep. Een gemiste groepssessie kan worden vervangen door een individuele sessie tegen een vergoeding van € 30,-.
 6. De betaling kan geschieden per bankoverschrijving of contant.
 7. Facturen worden verstuurd via e-mail of Signal
 8. Indien je een individuele afspraak niet kunt nakomen, kan je deze minimaal 24 uur van te voren kosteloos annuleren. Indien je de afspraak niet of op korte termijn afzegt, breng ik je €30 + 21% btw per sessie in rekening.
 9. Als ik de afspraak afzeg, dan vervallen je kosten voor deze afspraak.

4. Overeenkomst

 1. Na het kennismakingsgesprek wordt er een overeenkomst afgesloten tussen jou en mij. De overeenkomst omvat de specifieke kosten, duur en frequentie van de behandeling, de therapievorm en een behandelplan.
 2. Zowel jij als ik kunnen een overeenkomst ten aller tijden schriftelijk of per e-mail opzeggen.
 3. Indien de overeenkomst voor individuele behandelingen eerder wordt beëindigd, bijvoorbeeld doordat je klachten zijn verminderd en geen verdere behandeling meer nodig is, heb je recht op volledige restitutie van alle vooruitbetaalde sessies die je minimaal 24 uur van tevoren afzegt.
 4. Indien de overeenkomst voor groepstherapie eerder wordt beëindigd, heb je recht op 20% restitutie van de vooruitbetaalde groepssessies.
 5. Ik kan een sessie of de gehele behandeling/overeenkomst onmiddellijk beëindigen bij misdraging, bedreiging of geweld.
 6. Indien tijdens de behandeling blijkt dat je klachten hebt die een gespecialiseerde behandeling vereist, wat ik je niet kan bieden, zal ik je adviseren waar je beter geholpen kunt worden. In overleg kunnen we de overeenkomst beëindigen of voortzetten met aangepaste behandeldoelen totdat je elders een passende behandeling kunt starten.

5. Je dossier

 1. Zoals vereist door de WGBO (Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst) leg ik een dossier voor iedere cliënt aan waartoe ik als enige toegang heb.
 2. Je dossier bevat je contactgegevens, behandelplan, de gegevens van je huisarts, werkbladen en korte feitelijke samenvattingen van de sessies, incidenten (indien van toepassing) evenals overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bij het invullen van het contactformulier, bij het omschrijven van de reden waarom je contact opneemt.
 3. Je dossier blijft gedurende de behandeling ter beschikking voor jou. Volgens de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) heb je het recht om van mij te verlangen:
  • om je een volledig overzicht te geven van alle gegevens die ik over je bewaar (Kopieën kunnen worden toegezonden per post tegen betaling van porto of elektronisch via beveiligde communicatie Signal/Threema)
  • om eventuele fouten te corrigeren in deze gegevens
  • om alle gegevens over je te verwijderen waar dat wettelijk toegestaan is (uitzonderingen zijn bijvoorbeeld facturen die ik verplicht moet bewaren voor belastingaangiften).

Als je van een van deze mogelijkheden gebruik wilt maken neem contact met mij op.

6. Privacy

6.1 Standaard persoonsgegevens die ik verwerk en bewaar

 • Je opgegeven voor- en achternaam
 • Je opgegeven adres
 • Je opgegeven telefoonnummer/Threema ID/ E-mailadres
 • Gegevens van je huisarts en contactpersoon

6.2 Waarom verwerk ik deze persoonsgegevens?

 • om je te kunnen contacteren indien dit nodig is om de hulpverlening uit te kunnen voeren
 • om je betaling te kunnen afhandelen
 • om je te informeren over wijzigingen van mijn aanbod (als je mijn nieuwsbrief wilt ontvangen)

6.3 Andere persoonsgegevens

Ik bewaar verder informatie over je behandeling in je dossier (zie 5). Ik zal de gegevens van je huisarts uitsluitend gebruiken in een noodsituatie of als jij een overleg tussen mij en je arts nuttig vindt en me daar toestemming voor geeft. Ik zal de gegevens van de contactpersoon uitsluitend gebruiken als je een sessie hebt gemist zonder deze van tevoren af te zeggen, en als we geen afspraak hebben gehad om de behandeling te beëindigen EN als ik je niet per e-mail of telefoon kan bereiken.

6.4 Geheimhoudingsplicht

Op basis van mijn beroepscode heb ik een geheimhoudingsplicht. Dit houdt in dat ik niets bekend maak van wat mij in de loop van de sessies is toevertrouwd, tenzij ik toestemming heb van je om informatie te delen of daartoe door de wet of spoedsituatie gedwongen ben. Ik zou geanonimiseerde informatie kunnen gebruiken tijdens supervisie/intercollegiaal overleg/intercollegiale toetsing (standaardprocessen om de kwaliteit van mijn zorgverlening te verbeteren).

6.5 Op welke wetten grond ik het gebruik van je gegevens?

Mijn omgang met je gegevens voldoet aan de eisen van de AVG en WGBO, Wkkgz en de Beroepscode voor psychologen.

6.6 Hoe lang bewaar ik je persoonsgegevens?

Ik bewaar je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor deze gegevens worden verzameld. Volgens de wet van de belastingdienst moet ik persoonsgegevens van betalende cliënten 7 jaar bewaren. Volgens WGBO moet ik je dossier 20 jaar bewaren.

6.7 Geautomatiseerde besluitvorming

Ik neem niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

6.8 Delen van persoonsgegevens met derden

Ik verkoop jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

6.9 Waar blijft je data?

Ik woon en werk in Nederland. Alle informatie over cliënten die ik op papier heb, wordt veilig opgeborgen als ze niet wordt gebruikt. Digitale gegevens zijn veilig versleuteld, met een toegangssleutel die alleen ik heb. De enige uitzonderingen hierop zijn gegevens die je mij per e-mail stuurt of die je tijdens een sessie in een online bestand schrijft. (zie onder 6.11).

6.10 E-Mail

Houdt er wel rekening mee dat e-mail in het algemeen geen erg veilig medium is. Niet alleen kunnen de beheerders van alle betrokken e-mailservers alle berichten lezen, maar afhankelijk van de beheerder en de instellingen van de server zijn de berichten zelfs tijdens de overdracht niet beschermd. Daarom raad ik aan om geen gevoelige informatie in e-mails te schrijven (Zie verdere contactmogelijkheden onder 8).

Ik gebruik mailbox.org als mijn e-mailprovider. In tegenstelling tot de meeste gratis aanbieders verdienen zij hun inkomsten niet uit reclame of het op andere wijze evalueren van gebruikersgegevens. Dit betekend dat ze geen toegang tot inhoud of metadata hebben en dat zij geen gebruikersactiviteit volgen. Afgezien van de e-mails zelf, slaan zij alleen de absoluut noodzakelijke gegevens op, en zijn zij bijzonder in overeenstemming met de AVG. Hier is het privacybeleid van mailbox.org. Punt 10 bevat de details voor het bewaren en verwijderen van de gegevens van hun e-maildiensten.

6.11 Online Office

Ik gebruik de “Online Office” functie van mailbox.org om tijdens online sessies samen met je teksten of tekeningen te creëren, of documenten met jou te delen. Je hebt hiervoor geen gebruikersaccount nodig en hoeft geen andere persoonlijke gegevens op te geven. Mailbox.org bewaart alleen het IP-adres en het tijdstip van toegang tot de bestanden, en verwijdert deze uiterlijk na 4 dagen (zie ook en mailbox.org privacybeleid, punt 10). De documenten die op deze wijze tot stand komen, kunnen persoonlijke informatie bevatten. Ze worden door de provider veilig gecodeerd opgeslagen op de mailbox.org server. Alleen ikzelf en jij hebben toegangsrechten en kunnen de documentrn downloaden. Zodra het niet langer nodig is (ten laatste na het einde van de laatste sessie), download ik de documenten en sla deze op bij jouw andere gegevens en verwijder de kopie op de server. Ik sla verder geen cliëntgegevens op in het Online Office.

7. Klachten en geschillen

 1. Als je ontevreden bent neem dan gerust eerst contact met mij op zodat we samen een oplossing kunnen vinden.
 2. Ik ben lid van NIP. Als je nog steeds ontevreden bent en van mening bent dat ik me niet aan de beroepscode heb gehouden dan kun je een klacht indienen bij het College van Toezicht.
 3. Zouden jij en ik er samen niet uitkomen om een klacht op te lossen zal een geschillencommissie verder helpen. Ik ben aangesloten bij Erisietsmisgegaan.
Onvrede melden

8. Contact opnemen

Als je me vertrouwelijke berichten wilt sturen, raad ik je aan Signal of Threema te gebruiken.

Mijn Signal nummer (geen telefoon/SMS): 0682162631

Mijn Threema ID: KFS5E7WP

mail: felicia@lifeinmymind.net


Wil je op de hoogte blijven van mijn aanbod? Abonneer je hier op mijn maandelijkse nieuwsbrief.