Stop wanting to always be happy

All I want for Christmas is to stop wanting to always be happy


So often I hear people saying that they should always be happy, always perform well, and so on, and this is something about the messages that we get from everywhere is our society. Sometimes substance abuse of any kind is a way of entering a bubble where these things seem to be all true. Or at least a bubble where … More Stop wanting to always be happy

Stoppen met altijd gelukkig te willen zijn

Alles wat ik wil voor Kerst is stoppen met altijd gelukkig te willen zijn


Zo vaak hoor ik mensen zeggen dat ze altijd gelukkig moeten zijn, altijd goed moeten presteren, enzovoort, en dit heeft iets te maken met de boodschappen die we overal vandaan krijgen in onze maatschappij. Soms is middelengebruik, van welke soort dan ook, een manier om in een bubbel te stappen waarin deze dingen allemaal waar lijken te zijn. Of op zijn minst een bubbel waarin … More Stoppen met altijd gelukkig te willen zijn

Anxiety and excitement

Anxiety and excitement are like the tail and the nose of a skateboard

There is something exciting and fulfilling about pushing through your limits, being bold and finding an expression of what you feel in your body. It goes well if you can bring some calm into the madness with enough sanity. If you can take the signals of your anxiety seriously when you are about to … More Anxiety and excitement

Angst en opwinding

Angst en opwinding zijn als de neus en de staart van een skateboard


Het heeft iets opwindends en bevredigends om je grenzen te overschrijden, moedig te zijn en uitdrukking te vinden voor wat je in je lichaam voelt. Het gaat goed als je met genoeg gezond verstand wat kalmte in de waanzin kunt brengen, als je de signalen van je angst serieus kunt nemen wanneer je op het punt staat … More Angst en opwinding