Anxiety and excitement

Anxiety and excitement are like the tail and the nose of a skateboard

There is something exciting and fulfilling about pushing through your limits, being bold and finding an expression of what you feel in your body. It goes well if you can bring some calm into the madness with enough sanity. If you can take the signals of your anxiety seriously when you are about to … More Anxiety and excitement

Angst en opwinding

Angst en opwinding zijn als de neus en de staart van een skateboard


Het heeft iets opwindends en bevredigends om je grenzen te overschrijden, moedig te zijn en uitdrukking te vinden voor wat je in je lichaam voelt. Het gaat goed als je met genoeg gezond verstand wat kalmte in de waanzin kunt brengen, als je de signalen van je angst serieus kunt nemen wanneer je op het punt staat … More Angst en opwinding

Wat is erger

Wat is erger: Een ‘gokprobleem’ of een ‘cocaïneverslaving’?


Iemand zei ooit tegen mij: “Ik had liever een cocaïneverslaving dan dit gokprobleem, want je kunt lichamelijk niet zoveel cocaïne gebruiken om je failliet te laten gaan”. Mijn eerste impuls was om hem uit te leggen dat dit ook geen goede optie is, en om hem te vertellen over cocaïnegebruikers die ik ontmoette en die wensten dat … More Wat is erger

What’s worse

What’s worse: a ‘gambling problem’ or a ‘cocaine addiction’?


Someone once said to me: “I’d rather have a cocaine addiction than this gambling problem, because you can’t physically use that much cocaine to make you go bankrupt”. My first impulse was to explain him that this is not a great deal either, and to tell him about heavy cocaine users I met who wished … More What’s worse